Brabant hoort tot de topfietsregio’s van Nederland

23-6-22. Uit de Kwaliteitsmonitor 2022 van het Landelijk Fietsplatform blijkt dat de provincie Brabant met 4,5 sterren opnieuw in de bovenste regionen scoort.
Brabant-fietsregio-22-routebord.jpg

Brabant blinkt uit in organisatie, beleid en de kwalitatieve ontsluiting van het routeaanbod. De recreatieve fietser waardeert de provincie met een 8,3. Met de Kwaliteitsmonitor doet de onafhankelijke stichting Landelijk Fietsplatform onderzoek naar de kwaliteit van het recreatieve fietsnetwerk per provincie. Het onderzoek prikkelt regio’s om het recreatieve fietsen in Nederland naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen en zo fietsstimulering te realiseren. Dat is in Brabant gelukt. Ondanks aangescherpte criteria wisten VisitBrabant Routebureau - beheerder van het fietsknooppuntennetwerk - en haar partners een 4,5 sterren status te behalen. 

Bevestiging Brabant als fietsprovincie
Met een gemiddelde van 4,5 sterren mag Brabant zich tot de topklasse van fietsregio’s in Nederland rekenen, stelt het Landelijk Fietsplatform. Brabant excelleert in het nieuwe onderdeel Organisatie en Beleid: hierop is de hoogst mogelijke ranking van 5 sterren behaald. Bovendien blijkt Brabant met 4,9 sterren koploper in de ontsluiting van het aanbod, oftewel de manier waarop zij routes aanbiedt aan consumenten en professionals. Ook scoort de kwaliteit van het routenetwerk bovengemiddeld hoog. Dit blijkt onder andere uit de beoordeling van recreatieve fietsers met een 8,3. Laatstgenoemde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

“We zijn blij met dit prachtige resultaat en bedanken onze gemeentelijke partners en ons team van ruim 500 vrijwilligers. Samen zorgen we dat bezoekers en inwoners kunnen genieten van Brabantse fietsroutes van de hoogste kwaliteit,” vertelt Fabio Tat, manager van VisitBrabant Routebureau. “Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de fietsroutenetwerken in meer dan 60 gemeenten. Dat we als enige provincie op dit schaalniveau de 4,5 sterrenstatus mogen behalen, maakt ons bijzonder trots.” 

De sterrenclassificatie bevestigt opnieuw dat Brabant een toonaangevende fietsprovincie is, die in staat is continuïteit en kwaliteit te bieden aan zowel de consument als aan haar samenwerkingspartners. Uit onderzoek door de Breda University of Applied Sciences (BUas) bleek in 2021 al dat Brabant goed en bovengemiddeld scoort op het aantal fietstochten, de duur van een tocht en de bestedingen onderweg. Bovendien fietst meer dan de helft van de Brabanders in de vrije tijd. Hiermee heeft de provincie de hoogste participatiegraad in Nederland. 
Brabant-fietsregio-22-stel_op_de_fiets.jpg

Aangescherpte criteria Kwaliteitsmonitor
Ten opzichte van 2019 heeft de Kwaliteitsmonitor een bredere scope gekregen. De monitor richt zich niet meer enkel op de fietsroutenetwerken. Ook wordt gekeken naar de recreatieve fietsmogelijkheden. Dit jaar is er nadrukkelijker ingezoomd op de infrastructuur, de ontsluiting van het routeaanbod en op de keuzes die zijn gemaakt om veilig en aantrekkelijk te kunnen fietsen. Bovendien weegt het waardeoordeel van de fietser zwaarder mee. Recente resultaten van het ANWB publieksonderzoek recreatief fietsen vormen hiervoor belangrijke input, aangevuld met publieksonderzoek naar de waardering van de routenetwerken. Data van de Fietsersbond geeft input over de kwaliteit van de infrastructuur. Deze gewijzigde opzet maakt dat het sterrenlandschap opnieuw is ingericht en dat het groeien naar 5 sterren weer een nieuwe uitdaging vormt.

Blik op de toekomst
De komende jaren zet VisitBrabant Routebureau verder in op het hoog houden van de kwaliteit en waardering voor het Brabantse fietsnetwerk. Tat: “We zijn met partners in gesprek over zaken als veiligheid en het aantal routegebruikers. De drukte in natuurgebieden is de afgelopen twee jaar aanzienlijk gestegen door de invloed van Corona. Die drukte willen we nog beter spreiden. Zo wordt in de routeontwikkeling rekening gehouden met verschillende gebruikersgroepen - zoals fietsers, mountainbikers en wandelaars - en de paden die voor hen geschikt zijn. Het doel is dat zij elkaar zo min mogelijk kruisen." 

Uit de kwaliteitsmonitor blijkt dat 24% van de recreatieve fietsers graag meer plekken wil om te pauzeren. “Dit gaan we realiseren met de verdere uitrol van het label Fietscafés,” vertelt Tat. “Samen met onze partners ontwikkelen we horecalocaties met extra faciliteiten voor de fietser.” 

“Inzetten op recreatief fietsen is belangrijk, omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de vrijetijdssector in onze provincie. Maar het is meer dan een duurzame vorm van recreatie. We kijken ook breder,” aldus Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant. “Zo haken we met VisitBrabant Routebureau aan op tal van beleidsopgaven en maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en een aantrekkelijk leefklimaat voor inwoners.” 

Bekijk de samenvattende resultaten van de Kwaliteitsmonitor in de overzichtstabel: https://bit.ly/3HHRb8D

Meer informatie over routes in Brabant vind je op: https://bit.ly/3HHRb8D