DISCLAIMER

De redactie van www.ab-magazine.nl besteedt uiterste zorg aan de invulling van deze website. Bij de invulling van de website maken we gebruik van informatie die ons door derden wordt aangeleverd en of informatie die wij via externe bronnen vergaren. Wij gaan ervan uit dat de informatie correct is. Desondanks kunnen er fouten sluipen in de teksten. Gegevens en prijzen kunnen niet kloppen, of tussentijds gewijzigd worden. Daarom neemt de redactie van www.ab-magazine.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website en/of informatie die door de bezoekers via externe links wordt verkregen. Wij adviseren de lezer alle gegevens, data, programma's, namen, types en prijzen te verifiëren bij de instanties of leveranciers die de gepubliceerde informatie betreffen. Aan de inhoud van deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

De inhoud van deze website, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Wij maken de bezoeker er op attent dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.